KVIETIMAS MAŽIAU TARŠIAM AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

KVIETIMAS MAŽIAU TARŠIAM AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

 

Nuo 2019 m. lapkričio 4 d. yra priimami prašymai kompensacinėms išmokoms gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“.

Prašymus teikti galima tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) adresu apvis.apva.lt

Kitais būdais prašymai nebus priimami.

Prašymus pareiškėjai gali teikti iki 2020 m. gruodžio 1 d. 17 val. 

Kvietimas teikti prašymus gali būti sustabdytas anksčiau, jei bus pateikta prašymų visai skirtai sumai, t. y. 5 mln. eurų.

Tai – pirmas kvietimas, kai bus galimybė gauti 1000 eurų kompensacinę išmoką sunaikinus senąjį automobilį ir įsigijus mažiau taršią judumo priemonę.

Norintys gauti kompensacinę išmoką turi atitikti šiuos reikalavimus:

  Reikalavimai senam automobiliui

  • M1 klasės transporto priemonė, pareiškėjo kaip savininko išlaikyta ne mažiau kaip 12 mėnesių ir registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.
  • Transporto priemonės techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d.
  • Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir gautas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (toliau – ENTP) sunaikinimo pažymėjimas (Įmonių sąrašą galite rasti ČIA). 
  • Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP sunaikinimo pažymėjimu.
  • Atkreipkite dėmesį, jog išregistruojant  transporto priemonę iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro internetu, būtina pateikti ENTP sunaikinimo pažymėjimą. Išregistravus be ENTP, negalėsite pateikti prašymo kompensacinei išmokai gauti. Žingsniai, kaip tai atlikti, pateikti ČIA.

  Reikalavimai naujai įsigytam automobiliui

  • Pareiškėjas įsigijęs mažiau taršų automobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu -  tapęs mažiau taršaus automobilio valdytoju.
  • M1 klasės transporto priemonė, kurios bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km.
  • Pirmosios registracijos data (automobilio registracijos liudijimo B laukelis) Europos Sąjungoje 2013 m. sausio 1 d. arba vėlesnė.
  • Transporto priemonė varoma vien tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra.
  • CO₂ kiekio ir pirmosios registracijos datos kriterijai netaikomi elektromobiliams.

Tinkamos išlaidos yra nuo 2019 m. spalio 17 d., t. y. tarši transporto priemonė turi būti sunaikinta ir mažiau tarši transporto priemonė turi būti įsigyta ne ankščiau kaip 2019 m. spalio 17 d. 

Pareiškėjas pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką, o automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik viena kartą.

Jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį APVA pateikti dokumentus kompensacinių išmokų gavimui, kartu su prašymu privaloma pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Įmones, kur galima priduoti transporto priemonę atliekų tvarkytojui ir Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo įmonės transporto priemonės savininkui išduodamo Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimo pavyzdį, galite rasti LR aplinkos ministerijos interneto svetainėje. 

daugiau skaitykite ČIA