Šioje reklamoje rodomi 6 naujausi skelbimai. Šios reklamos matmenis galima koreguoti, kuoreguojant reklamos kodą. Reklamos kode esantis parametras "w" nusako reklaminės antraštės plotį. Šiuo atveju pavyzdyje pateikiama reklama 180 px pločio ir reklamos kode galie pastebėti &w=180. Parametro w reikšmę galite keisti pagal savo poreikius.
Interaktyvi reklama

88x31

100x100

120x60

150x70

170x80

200x60

240x120

468x60

750x100  a


400x150